Víte, co je penzijní fond?

Penzijní fond je právnickou osobou se sídlem na území naší země, která provozuje penzijní připojištění podle daného zákona. Jde obvykle o akciovou společnost, která se zabývá zprostředkováním penzijního připojištění pro občany daného státu. Důležité je, aby název akciové společnosti, který je zapsán v obchodním rejstříku obsahoval označení penzijní fond. Jde o nutnou podmínku, která musí být vždy splněna, aby penzijní fond mohl fungovat a být legálním účastníkem penzijního připojištění se státním příspěvkem.

Založení penzijního fondu

Penzijní fond, jakožto budoucí správce vkladů svých účastníků, není možné založit na základě veřejné nabídky akcií, vždy musí všechny finance potřebné k založení přinést sám zakladatel a podílníci. Akcie mohou být vydány pouze stejné jmenovité hodnoty a znějící na jméno. Penzijní fond musí mít základní kapitál ve výši 50 milionů Kč a musí ho tvořit pouze peněžité vklady. Následně je Českou národní bankou udělen souhlas k provozování investičního fondu a nabízení penzijního připojištění občanům daného státu.

Řízení penzijního fondu

Penzijní fond musí mít určité statutární orgány. Především jde o představenstvo, které tvoří alespoň 5 členů. Dále pak dozorčí rada s nejméně třemi členy a vždy musí být tento počet dělitelný třemi. Co může penzijní fond činit?

Víte, co je penzijní fond?

Víte, co je penzijní fond?

Penzijní fond přijímá a vrací příspěvky účastníků na penzijním připojištění, poskytuje a vrací státní příspěvky, financuje svou činnost, umisťuje a ukládá příspěvky členů.

Výhody spoření s penzijním fondem

  • státní příspěvek ke spoření,
  • úspora na daních – daňové úlevy až 12 000 Kč za rok,
  • zhodnocení uložených prostředků je vždy kladné,
  • možnost příspěvků od třetí osoby (nejčastěji zaměstnavatel),
  • možnost variability a možnosti měnit měsíční platbu bez problémů,
  • volba jednorázové výplaty či pravidelné penze,
  • možnost vybrat polovinu peněz na penzijním připojištění již po 15 letech.

Přidej komentář

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search